राजनीतिक दलहरुको निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गरिनेनिर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको आयव्यय तथा निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक दलहरुको आयव्यय अपारदर्शी र निर्वाचन खर्च अनियन्त्रित रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आयोगले त्यसलाई रोक्ने योजना बनाउन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो तेस्रो रणनीतिक योजनामार्फत् प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

२०७६ देखि ०८१ सम्मका लागि तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू हुनेछ । जसमा पाँचवटा रणनीति अन्तर्गत ४० वटा कार्यनीति पहिचान गरिएको छ ।

आयोगको संस्थागत सुदृढिकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने, राजनीतिक दल दर्ता र नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने र निर्वाचन एवं नागरिक शिक्षामा साझेदारी र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने पाँचवटा रणनीति तय गरिएका छन् ।