अब विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्थाकाठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा नेपाल भित्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पुर्वस्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले मंगरबार जारी गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्था पछि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन अब अनिवार्य रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने छैन । तर, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनुपूर्व लिखित जानकारी भने राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्ने छ ।

नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कागजातहरूको एकिन गरी सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगको खातामा जम्मा गर्नेछ। यसैगरी शेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

सोकोलागि विदेशी लगानी हुने उद्योग-कम्पनी वा विदेशी लगानीकर्ताले आवश्यक कागजातका साथ निवदेन पेस गर्नुपर्नेछ। यसरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकिन गरी सम्बन्धित उद्योग कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नेछ।

विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएपश्चात सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ । यसैगरी प्रचलित कानुनले छुट दिएकोमा बाहेक नेपाली व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य संगठित संस्थाले नेपालबाहिरबाट भारतीय रुपैयाँ वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिनुपरेमा भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।