प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कति ?काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बिनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

उक्त रकममध्ये गाउँपालिकामा १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, नगरपालिकामा १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड, उपमहानगरपालिकामा ९ अर्ब ७६ करोड र महानगरपालिकाहरुमा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट बिनियोजन गरेको हो ।

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1RWo0ce4oTL4SWivkMRlWf_XnPTXMbHSm/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>